Training

Hypnom is currently offering:
Couses Fee
Certificate – Hypnosis
Certificate of Hypnosis $0.00
Certificate of practical Hypnosis $250.00
Certificate of clinical Hypnosis $300.00
Diploma – Hypnotherapy
Associate Diploma of Hypnotherapy $350.00
Diploma of Hypnotherapy $400.00
Advance Diploma of Hypnotherapy $450.00
SPECIALISING SUBJECTS
Post Graduate Studies – Clinical Hypnotherapy
Graduate Certificate of Clinical Hypnotherapy $600.00
Graduate Diploma of ClinicalHypnotherapy $800.00
Master of ClinicalHypnotherapy $1.000.00
The practical courses are conducted on Saturday and Sunday every month.
Free Hypnomsis Courses

Các bạn muốn tham dự khóa học THÔI MIÊN MIỄN PHÍ, xin theo hướng dẫndưới đây:

1.      Registration by filling the registration form and send to: helen@hypnom.xyz

2.      Order the book ‘Thuật thôi miên’ for the lesson book.

3.      Answer 27 questions and email to thoimien@yahoo.com.

I. Certificate of Hypnosis

·        Everyone is over 16 year of age. Free.

·        By the book ‘Thuật Thôi Miên’ written by Peter Truong.

·        Answer the question and send to HYPNOM INSTITUTE.

·        Archive 75% or above , (21 questions corrected), qualified for the ‘Certificate of Hypnosis’. This certificate is required for the next course.

 

II. Certificate of practical Hypnosis

Học 2 ngày thứ bảy – chủ nhật. Lệ phí $A 200.00

Ngày thứ 1: (Học viên sẽ thực tập thôi miên ngay trong ngày thứ nhất)

·        Ôn tập, củng cố lý thuyết cần thiết cho thực hành.

·        Trả lời câu hỏi

·        Hướng dẫn thực hành (Thư giãn)

·        Thực tập thôi miên

Ngày thứ 2:

·        Trả lời câu hỏi từ ngày 1.

·        Các kỹ thuật thôi miên (Chìm sau 1, Chìm sâu 2, Trở về)

·        Trắc nghiệm kỹ năng thôi miên.

·        Đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉCertificate of practical Hypnosis.

 

III. Chứng chỉ 3 – Thôi miên lâm sàng (Certificate of Clinical Hypnosis).

Học từ 2 đến 3 ngày cuối tuần.

Ngày thứ 1:

·        Ôn tập, củng cố lý thuyết và thực hành của khóa trước.

·        Trả lời câu hỏi.

·        Tiếp xúc bệnh nhân – (Diagnos – Pronosis)

·        Kỹ thuật ‘Tự thôi miên’

Ngày 2:

·        Trị liệu bệnh mất ngủ.

·        Trị liệu các chứng đau nhức.

Ngày 3: (Optional)

·        Trị liệu các chứng sợ hãi (Phobias).

·        Tổng kết

 

IV. Cao đẳng 1 – Thôi miên trị liệu (Associate Diploma of Hypnotherapy).

Học 2 ngày thứ bảy & chủ nhật + Thực hành một tháng.

Ngày 1:

·        Ôn tập, củng cố lý thuyết và thực hành của khóa trước.

·        Trả lời câu hỏi.

·        Trị liệu các chứng sợ hãi (Phobias).

Ngày 2:

·        Trả lời câu hỏi

·        Các kỹ thuật thôi miên trị liệu khác.

 

Trong một tháng sau khi học.

·        Thực hiện ít nhất 2 trường hợp trị liệu, báo cáo về trường.

·        Đạt yêu cầu sẽ được cấp bằngAssociate Diploma of Hypnotherapy

 

V – Cao đẳng 2 – Thôi miên trị liệu (Diploma of Hypnotherapy)

Học 3 ngày thứ bảy – chủ nhật.

Ngày thứ 1:

·        Ôn tập, củng cố lý thuyết và thực hành của khóa trước.

·        Trả lời câu hỏi.

·        Trở về quá khứ (Past life regression)

Ngày 2:

·        Trả lời câu hỏi từ ngày 1.

·        Kỹ thuật giảm cân (Gastric band)

·        Trắc nghiệm kỹ năng thôi miên trị liệu.

 

Trong một tháng sau khi học.

·        Thực hiện ít nhất 3 trưởng hợp trị liệu, báo cáo về trường.

·        Đạt yêu cầu sẽ được cấp bằngDiploma of Hypnotherapy

Ngày 3 (Optional)

·        Tổng kết – báo cáo

·        Được cấp chứng chỉ sơ cứu (First aid Senior Certificate)

 

VI – Cao đẳng 3 – Thôi miên trị liệu (Advanced Diploma of Hypnotherapy)

Học 4 ngày thứ bảy – chủ nhật.

Ngày thứ 1:

·        Tiếp xúc bệnh nhân (Building rapport).

·        Lập bệnh án theo dõi.

·        Trả lời câu hỏi.

·        Những tình huống đặc biệt.

Ngày 2:

·        Trả lời câu hỏi từ ngày 1.

·        Các kỹ thuật thôi miên trị liệu.

·        Trắc nghiệm kỹ năng thôi miên trị liệu.

Ngày 3 (Optional)

·        Sơ cứu – First aid Senior Certificate

·        Được cấp chứng chỉ sơ cứu (First aid Senior Certificate)

 

Trong một tháng sau khi học.

·        Thực hiện ít nhất 5 trưởng hợp trị liệu, báo cáo về trường.

·        Đạt yêu cầu sẽ được cấp bằngDiploma of Hypnotherapy

Ngày 4 (Optional)

·        Tổng kết – báo cáo

·        Được cấp chứng chỉ sơ cứu (First aid Senior Certificate)

 

VI. Hậu tốt nghiệp (Graduate Certificate of Clinical Hypnotherapy)

VI. Hậu tốt nghiệp (Graduate Diploma of Clinical Hypnotherapy)

VII. Hậu tốt nghiệp (Master of Clinical Hypnotherapy).

Một năm chỉ tổ chức một lần.

Thời gian dự trù 12 tháng (Tối thiểu 6 tháng – Tối đa 18 tháng). Đầu tiên sẽ học 4 ngày (cuối tuần). Sau đó sẽ họp nhau thường xuyên để báo cáo, tư vấn, học tập, hội thảo về các luận đề cá nhân và học thêm các chuyên đề v.v. cho đến hết khóa.

Ngày thứ 1

·       Phương pháp nghiên cứu (Research methodology)

·       Số lượng (Quantitative)

·       Chất lượng (Qualitative)

·        Thăm dò, trị liệu, viết luận đề.

Ngày thứ 2

·        Tư vấn cho thôi miên trị liệu (counselling for hypnotherapy)

·        Thực hành

·        Trắc nghiệm

Ngày thứ 3.

·        Tâm lý học cho thôi miên trị liệu (Psychology for hypnotherapy)

·        Thực hành

·        Trắc nghiệm

Ngày thứ 4.

·        Y khoa cho thôi miên trị liệu (Medecine for Hypnotherapy)

·        Trắc nghiệm

Những ngày tiếp theo là sau khi thực hiện trị liệu và viết báo cáo.

·        Trong 3 – 6 tháng đầu, thực hiện ít nhất 10 trường hợp trị liệu thành công, báo cáo chi tiết về trường.

·        Trong suốt 12 tháng sau khi học 3 ngày đầu, tham dự các khóa hội thảo chuyên đề, nâng cao.

·        Viết luận đề báo cáo dựa trên nghiên cứu, khảo sát và thực hành.

·        Báo cáo luận đề trước các học viên khác và trả lời câu hỏi.

Đạt yêu cầu sẽ được cấp văn bằng Master of Clinical Hypnotherapy.

Click vào các văn bằng dưới đây để xem các mẫu văn bằng tiếng Anh.

Certificate of Hypnosis C1

Certificate of practical Hypnosis C2

Certificate of Clinical Hypnosis C3

Associate Diploma of Hypnotherapy D1

Diploma of Hypnotherapy D2

Advance Diploma of Hypnotherapy D3

Graduate Certificate of Clinical Hypnotherapy G1

Graduate Diploma of Clinical Hypnotherapy G2

Master of Clinical Hypnotherapy G3