Các Chuyên Đề

Sau khi tốt nghiệp trình độ 4. Học viên sẽ tiếp tục theo học những khó chuyên đề như:

 • Tâm lý học (Psychology).
 • Tâm lý trị liệu (Psychotherapy).
 • Thiền (Meditation).
 • Tư vấn (Counselling).
 • Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy – NLP (Neurolinguistic Programming).
 • Cảm Xạ Học.
 • Reiki
 • E.F.T. (Emotional Freedom‎ Techniques / Tapping therapy)
 • Lucid Dreaming.
 • Trở về tiền kiếp (Past Life Regression).
 • Kỹ Thuật Cảm Xúc – Emotional Freedom Technique (EFT).
 • Nhân Điện – (Mesmerism).
 • Tình cảm và tình dục (Love & sex).
 • Tăng khả năng biểu diễn, sáng tạo, học tập …
 • Tăng sức đề kháng cơ thể.
 • Nói trước công chúng (public speaking)
 • Sơ cứu (First aid).
 • Thôi miên sân khấu (Stage hypnosis).
 • Phương pháp nghiên cứu và viết khảo luận (Research Methodology).
 • v…v…

Mỗi chuyên đề kéo dài từ 1 đến nhiều ngày. Các chuyên đề sẽ góp phần trong các trình độ hậu tốt nghiệp như: Chứng Chỉ Cao Học (Post Graduated Certificate), bằng Cao Học (Post graduated Diploma), bằng Thạc Sĩ (Master).

Chứng Chỉ Cao Học (Post Graduated Certificate), đòi hỏi hoàn tất ít nhất 40% chuyên đề.

Trình độ Cao Học (Post graduated Diploma) đòi hỏi hoàn tất ít nhất 80% chuyên đề.

Trình độ Thạc sĩ (Master) gồm 6 phần:

 1. Các kỹ thuật thôi miên nâng cao.
 2. Các chuyên đề.
 3. Phương pháp nghiên cứu và viết khảo luận (Research Methodology).
 4. Đề án nghiên cứu(Các tình huống thôi miên trị liệu).

Báo cáo bảo vệ đề án trước giám khảo và cử tọa.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *